REGULAMIN

Go down

REGULAMIN

Pisanie by Mistrz Gry on Wto Wrz 25, 2018 11:01 pm

REGULAMIN


Zakładając konto na Sekrecie Miasta (Vitrum) oświadczasz, że przeczytałeś Regulamin. Administracja nie jest w stanie sprawdzić czy rzeczywiście przeczytałeś ów tekst, więc uprzejmie ostrzegamy, że nieznajomość postanowień Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. §1. Forum stworzone zostało wyłącznie w celu rozrywkowym.
§2. Administracja i Moderacja nie odpowiada za poczynania Użytkowników.
§3. Treści zawarte w serwisie nigdy nie mają na celu obrazy żadnych osób, religii, wyznań, poglądów itp.
§4. Forumowa rzeczywistość jest fikcją i nie ma żadnego pokrycia w realnym świecie.
§5. Postacie na forum są fikcyjne, natomiast Użytkownicy to żywe osoby.
Art. 2. §1. Administratorzy z pomocą Moderatorów odpowiadają za całe funkcjonowanie forum.
§2. Użytkownicy są zobowiązani do współpracy z Administratorami i Moderatorami oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
§3. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do takiego samego rozgrywania fabuły postaci jak zwyczajny Użytkownik.
Art. 3. §1. Użytkowanie serwisu Sekret Miasta jest całkowicie darmowe i nie wymaga żadnych długotrwałych zobowiązań.
§2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z użytkowania serwisu bez żadnych konsekwencji.
§3. Administrator i Moderator oraz Mistrz Gry może w każdej chwili zrezygnować z pełnionej funkcji.
§4. Zakazuje się czerpania jakichkolwiek korzyści materialnych z użytkowania forum.
§5. Nie można zmusić do użytkowania forum pod żadnym pozorem.


Rozdział II
Administracja, Moderacja, Mistrz Gry i Użytkownicy

Art. 4. §1. Administracja, Moderacja, Mistrz Gry i wszyscy inni Użytkownicy Sekretu Miasta nie mają obowiązku stałego przebywania na forum, lecz poleca się aby minimalnie raz na trzy dni Użytkownik zalogował na stronę celem bycia na bieżąco z aktualnościami.
§2. Wszelkie błędy i sprawy techniczne dotyczące forum należy zgłaszać bezpośrednio do Administracji lub Moderacji.
§3. Wszelkie pytania i niejasności poleca się wyjaśniać bezpośrednio u Administracji lub Moderacji celem uzyskania wiarygodnej i pewnej informacji.
§4. Tylko Administratorzy i Moderatorzy są uprawnieni do karania i nagradzania Użytkowników.
§5. O winie lub niewinności decyduje Administracja w porozumieniu z Moderacją a w szczególnych przypadkach z Użytkownikami.
Art. 5. §1. Nieobecności dłuższe niż 3 dni prosi się zgłaszać w specjalnym wątku.
§2. Napomina się, by dłuższą nieobecnością na forum nie blokować innych Użytkowników.
Art. 6. §1. Mistrz Gry ma na celu urozmaicenie fabuły.
§2. Mistrz Gry samodzielnie wybiera miejsce udziału, lecz można również poprosić o udział Mistrza Gry w fabule.
§3. Prosi się nie poganiać Administracji, Moderacji ani Mistrza Gry.
Art. 6. §1. Na forum zakazuje się okazywania nietolerancji wobec osobistej odmienności jego Użytkowników.
§2. Wszelkie formy jawnej wrogości będą karane.


Rozdział III
Treści

Art. 7. §1. Umieszczanie treści rasistowskich, promujących nietolerancję, nazizm, satanizm i inne podobne nurty jest zabronione.
§2. Treści zawierające elementy seksistowske, erotyczne, drastyczne i w różny sposób nieodpowiednie dla osób młodszych są dozwolone tylko po odpowiednim oznaczeniu ostrzegawczym posta lub w oznaczonych tematach.
§3. Wszelkie treści w jakikolwiek sposób obraźliwe są zakazane.
§4. Treści niedozwolone będą kasowane, a od ich autorów wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje.
Art. 8. §1. Dozwolone jest używanie przekleństw, pod warunkiem, że nie jest to notoryczne.
§2. Dozwolone jest używanie fraz w obcych językach, jednakże całość postu musi być zapisana w języku polskim.
§3. Używając obcojęzycznych fraz zaleca się umieszczenie tłumaczenia.
Art. 9. §1. Zabrania się wszelkich form spamu (także na czacie i poczcie prywatnej) przez co rozumie się różnego rodzaju reklamy, łańcuszki i treści niepotrzebne.
§2. Zakazuje się umieszczania reklam zewnętrznych serwisów bez zgody Administracji lub Moderacji.
§3. Zezwala się na umieszczanie linków do blogów i stron (z wyłączeniem for PBF RPG) należących do Użytkownika w profilu postaci.
Art. 10. §1. Administracja i Moderacja nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników.
§2. Każdy Użytkownik odpowiada tylko za zamieszczane przez siebie treści.


Rozdział IV
Avatary, podpisy, nazwy

Art. 11. §1. Nazwa Użytkownika musi być mianem postaci, to jest: imieniem, nazwiskiem, przydomkiem, pseudonimem lub dowolną kombinacją poprzednich.
§2. Miano nie może zawierać cyfr i znaków.
§3. Miano może być w innym języku niż polski, nie poleca się jednak języków znacznie odbiegających od popularnych języków europejskich (arabski, japoński, dialekty afrykańskie itp.) ze względu na trudności, jakie może to sprawiać innym użytkownikom.
Art. 12. §1. Podpis postaci może zawierać dowolne treści, nie będące sprzeczne z Rozdziałem III Regulaminu.
§2. Podpis może zawierać elementy obcojęzyczne i grafiki.
Art. 13. §1. Avatar jest to grafika przedstawiająca postać bądź do niej nawiązująca.
§2. Avatar nie może zawierać treści obraźliwych, nieodpowiednich, sprzecznych z Rozdziałem III Regulaminu.
§3. Avatar może zawierać napisy i znaki.
§4. Avatar może być zarówno zdjęciem jak i obrazkiem.
§5. Ze względu na dbałość o estetykę forum uprasza się o nieużywanie grafik w wyraźnym stylu komiksowym, mang, anime itp.
§6. Zabrania się używania grafik wbrew prawom autorskim.
§7. Administracja i Moderacja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników i użytkowanie przez nich grafik.


Rozdział V
Konta i multikonta

Art. 14. §1. Konta nieaktywne, z których nie została napisana Karta Postaci zostają usunięte po miesiącu od daty ostatniego logowania, jeśli użytkownik ze zostawił informacji o chęci powrotu.
§2. Po usunięciu konta możliwa jest ponowna rejestracja pod tym samym loginem.
Art. 15. §1. Jeden Użytkownik ma prawo posiadać więcej niż jedno konto.
§2. Użytkownik może mieć dowolną liczbę kont, musi jednak podołać aktywnemu prowadzeniu ich wszystkich.
§3. Podszywanie się pod inne osoby i wypieranie się własnych kont jest zakazane (jest to weryfikowalne).
§4. Jedno konto przedstawia jedną postać.
Art. 16. §1. Zabrania się przenoszenia wszelkich dóbr (umiejętności, pieniędzy, energii itp.) pomiędzy kontami.
§2. Nagrody zdobyte we wszelkich konkursach, misjach przypisane są do konta i nie można ich przesyłać.


Rozdział VI
Fabuła

Art. 17. §1. Fabułę rozpocząć można dopiero po uprzednim zaakceptowaniu Karty Postaci i przydzieleniu do grupy.
§2. Postać może przebywać tylko w jednym temacie (miejscu) w danym czasie. Wyjątkiem są misje.
§3. Nie ma ograniczenia dotyczącego przebywania w jednym miejscu.
§4. Zabrania się dopisywanie miejsc nieistniejących do listy bez uzgodnienia z Administracją lub Moderacją.
§5. Modyfikacje miejsc (niszczenie budynków, pojawienie się trupów, dewastacja itp.) należy zgłaszać do Administracji lub Moderacji celem dodania odpowiedniej informacji do opisu lokacji.
Art. 18. §1. Aby postać nabyła i utrzymała umiejętności, musi odbyć treningi w fabule. Żadne umiejętności nie przychodzą znikąd.
§2. Aby uzyskać wysokie umiejętności należy opisać wiele treningów, stopniowo trenując postać.
Art. 19. §1. Zabrania się zabijania, okaleczania lub trwałego ranienia postaci innych Użytkowników bez wcześniejszego uzgodnienia.
§2. Zabrania się wtargnięcia postaci na cudze prywatne tereny bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Użytkownikiem postaci będącej właścicielem terenu.
Art. 20. §1. Każda postać może posiadać nieograniczoną liczbę zwierząt pod warunkiem, że jest w stanie je utrzymać.
§2. Zwierzęta zdobywa się poprzez misje przydzielone przez Mistrza Gry.
§3. Zwierzę może być także osobną postacią prowadzoną przez Użytkownika.
§4. Zwierzęta mają swoją żywotność. Żadne zwierzę nie przeżyje tygodnia bez wody czy upadku do ogniska rozgrzanej magmy.
§5. Zwierzę postaci nie może zostać zabite bez wcześniejszego ustalenia z Użytkownikiem postaci, która jest właścicielem zwierzęcia.
Art. 21. §1. Postać nocuje pod gołym niebem do czasu, aż nie kupi sobie domu.
§2. Dom może zostać zniszczony, ograbiony tylko po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem.
§3. Wszelkie akcje związane z nieruchomością, przez co rozumie się kupna, sprzedaże, darowizny, przekazania itp. odbywa się po zgłoszeniu faktu Administratorowi lub Moderatorowi.
Art. 22. §1. W przypadku drastycznej zmiany w wizerunku postaci np. zmiana koloru oczu, sylwetki, nazwiska, historii, charakteru należy zgłosić fakt Administratorowi lub Moderatorowi i nanieść stosowną poprawkę na Kartę Postaci.
§2. Postacie mogą zawierać związki między dowolnymi rasami po porozumieniu Użytkowników.
§3. Postacie mogą mieć dzieci i związki rodzinne powstałe tak i w trakcie przygody na forum jak i przed przybyciem do Vitrum po porozumieniu Użytkowników.
§4. Historia postaci sprzed przybycia do Vitrum jest sprawą Użytkownika.
§5. Postać może zmieniać stopniowo swój charakter w trakcie życia w Vitrum.
Art. 23. §1. W momencie przybycia do Vitrum postać nie posiada funduszy mających wartość w Vitrum.
§2. Postać nie może wnosić ze sobą do miasta zwierząt, pojazdów, dużych obiektów czy zbyt dużej ilości przedmiotów.
§3. Postać może wnieść ze sobą broń, prowiant, mniejsze przedmioty w stosownej ilości.
§4. Postać nie posiada domu w momencie przybycia do miasta.


Rozdział VII
Sierociniec postaciowy

Art. 24. §1. Każda postać długotrwale nieaktywna, której użytkownik nie zgłosił dłuższej nieobecności i nie zalogował się na konto trafia do sierocińca postaciowego.
§2. W przypadku postaci, które nie brały udziały w fabule czas nielogowania, po którym zostaje wcielona do sierocińca wynosi miesiąc, w przypadku postaci, które brały udział w fabule - trzy miesiące.
§3. Postacie w sierocińcu pełnią funkcję postaci epizodycznych do użytku każdego gracza.
Art. 25. §1. W przypadku powrotu gracza, możliwe jest wyciągnięcie postaci z sierocińca.
§2. Po wyjściu z sierocińca wydarzenia, w których postać brała udział jako bohater epizodyczny nie zostają odnotowane w jej historii.
§3. Postacie zabite w sierocińcu mogą ponownie stać się żywe po odzyskaniu przez pierwotnego właściciela.


Rozdział VIII
Pozostałe postanowienia

Art. 26. §1. Każda postać może rozpocząć fabułę dopiero po napisaniu Karty Postaci.
§2. Karta Postaci nie musi być długa.
§3. Poleca się nanoszenie ogólnego zarysu aktualnego stanu postaci na Vitrum, nie jest to jednak obowiązkowe.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe

Art. 27. §1. Twórcy gry forumowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za użytkowników i zamieszczane przez nich treści.
§2. Użytkownikiem zostać może każdy.
§3. Moderatorem zostać może każdy zasłużony użytkownik.
§4. Administratorami są twórcy i współtwórcy forum.
§5. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
avatar
Mistrz Gry

Liczba postów : 198
Join date : 24/09/2018

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach